Do not put off exercise
29.04.2021
As you know, most of the water is consumed during physical activity.
Do not put off exercise
Qaçmaq, tullanmaq və müxtəlif aktiv idman növləri ilə məşğul olmaqla çoxlu enerji sərf edirik. Fiziki fəaliyyət zamanı tərlə daha çox maye sərbəst buraxılır və mineral duzlar bədəni tərk edir. Buna görə fiziki gərginlik zamanı su-duz balansını vaxtında bərpa etmək və bədən üçün çox təhlükəli olan susuzlaşmanın qarşısını almaq lazımdır.

İdmana başlamazdan əvvəl bir neçə qurtum mineral su içərək hazırlaşın. Məşq zamanı fasilələrlə və tam doymamaq şərti ilə mineral su qəbul edin. Bu gərginliyinizi azaldar, itirdiyiniz enerjini yerindəcə qaytarmağa kömək edər. Məşq bitdikdən sonra əvvəldə olduğu kimi bir neçə qurtum mineral su içmək kifayətdir. İdmanı və mineral su qəbulunu vərdişə çevirərək sağlamlığınıza dəyər qatın.
How much water should children consume during the day?

The amount of water that each age group should consume is different. Because the development processes of each age group are different from each other. For this reason, we investigated how much water certain age groups should consume during the day.

Benefits of drinking water for the skin

Water is one of the main materials of our body. At the same time, water, which is the source of life, has many health benefits. There is an amount of water that every person should consume daily. Water consumption below this amount causes health problems

Important points to consider when ordering water

Mineral water has a much better effect on human health and the body. When ordering mineral water, it is recommended to look at the mineral composition and source of water.

Reasons to prefer bottled table water

Water is the source of life. The secret of a healthy life is to drink regular and healthy water. Therefore, it is extremely important to pay attention to daily water consumption. Health problems can arise if not enough water is consumed daily.

What Should We Pay Attention to When Buying Drinking Water?

A condition for having a healthy body is to consume sufficient quality drinking water. For this reason, the body should not be dehydrated for a long time and water with good properties should be consumed. In this way, the working principle of the body is

Benefits of drinking water on an empty stomach

Water is a drink that is necessary for the survival of every living thing and every living thing must consume it. Because water is a drink that is recommended to be consumed frequently due to its many benefits to human health. For this reason, we have col

How should healthy clean water be?

Drinking water should not contain disease-causing microorganisms. Because healthy water should not have a structure that harms human health.

Points to be considered during water delivery

When ordering water, you need to do brand research and choose reliable companies. It is extremely important to pay attention to the production and expiration date on the bottle with the brand's logo embossed on the packaging.

Harms of drinking less water in hot weather

The harm of drinking less water in hot weather can affect many important parts of the body. It is quite common for the body to lose fluids due to extremely hot weather, especially during the summer months. As a result of this condition, symptoms such as d

Why is water important? What are the benefits of water?

Three quarters of the earth's surface is covered by water. But most of this water is in the form of salt water in the sea. Only 2.6% of the world's water resources are fresh water. Water is in constant motion on earth. Water is used but not consumed. The

The composition of mineral water

Mineral water comes out of the deepest layers of the earth, carries the geological characteristics of the place of its origin and rises to the surface under the pressure of carbon dioxide obtained from magma. As it rises to the surface, it moves forward,

Composition of mineral water and its effect on health

Mineral water is water from a natural source containing more than 1,000 minerals, formed spontaneously at different depths of the earth's crust, under suitable geological conditions, formed from one or more sources, determined by its mineral content and o

Value your health

The water balance in the body should be monitored regularly.

Mineral water suitable for every age

When looking through statistics of health issues caused by dehydration in old ages, we understand the importance of cultivating water drinking habit in children.

Benefit of water during pregnancy

Water intake during pregnancy is important for mother and baby's health.